คู่มือ-เอกสารใบประกอบวิชาชีพครู

ครูคือใคร ใครคือครู ?

สามารถกด DOWNLOADS ได้เลยครับ

1.คู่มือการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

กดที่นี่เพื่อ DOWNLOADS1

2.แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(คส 01)

กดที่นี่เพื่อ DOWNLOADS2

3.ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์

ผ่านระบบ Pay at Post รหัสบริการ 378

กดที่นี่เพื่อ DOWNLOADS3

(ใช้แนบสำหรับการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากทางคุรุสภา)

4.ตัวอย่างหนังสือรับรองสิทธิในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

กดที่นี่เพื่อ DOWNLOADS4

Advertisements