เอกสารประกอบการเรียน

การประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา

ผู้สอน อ.วิไลแสง เหมือนขวัญ ติดต่อ 081-7843577

สัปดาห์ที่ 2

หลักการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

หลักการประกันคุณภาพการศึกษา PPT

หลักการประกันคุณภาพการศึกษา DOCX


Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เอกสารด่วน!! คั่นหน้า ลิงก์ถาวร